HOME  |    CZEN

United Sport Partners

United Sport Partners, s. r. o., je marketingová společnost působící již patnáct let na českém sportovním trhu. Zabývá se pořádáním sportovních akcí, vyhledáváním mladých talentů a podporuje řadu českých reprezentantů ve vybraných letních a zimních sportovních disciplínách. V neposlední řadě se USP zabývá marketingem cestovního ruchu.